Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARDA HUKUK

Diğer sınai haklarda olduğu gibi, Endüstriyel Tasarımlarda da tescil, korumanın ilk ve en önemli aşaması olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Korumanın etkinliği için, hak sahibinin, tescilden doğan halarını kullanmak konusunda da gerekli işlemleri yapması önem taşımaktadır. Tasarımlarda hak sahipliğinden doğan haklar başvuru tarihiyle başlamakta; ancak, başvurunun yayını itibariyle hüküm ifade etmektedir. Yani, yasal yaptırımlar, ancak, bu tarihten sonra uygulanabilmektedir. Tescilli endüstriyel tasarımlar, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde korunmaktadır. Ayrıca, diğer kanunlarla sağlanan hakları da saklıdır.

Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz, ithal edemez,  ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.

Tasarımdan doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, mahkemeden özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir :

  • Fiilin tecavüz olup olmadığının tespitini,
  • Tasarımdan doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi talebi,
  • Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi,
  • Tasarımdan doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara el konulması talebi,
  • Mümkün olduğu takdirde el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, tasarım belgesi sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.),
  • Tasarımdan doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması; özellikle, el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya tasarımdan doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi,
  • Tasarımdan doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.


    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
      Genel Bilgiler
      Markalarda Hukuk
      Patentlerde Hukuk
      Tasarımlarda Hukuk
      Coğrafi İşaretlerde Hukuk
      Entegre Devre T. Hukuk
      Hukuk Davaları
      Ceza Davaları
    Örnek Yargı Kararları

   
KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


HUKUK
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr