Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası

TESCİLDEN SONRA !...

Diğer sınai haklarda olduğu gibi, Endüstriyel Tasarımlarda da tescil, korumanın ilk ve en önemli aşaması olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Korumanın etkinliği için, hak sahibinin, tescilden doğan halarını kullanmak konusunda da gerekli işlemleri yapması önem taşımaktadır. Tasarımlarda hak sahipliğinden doğan haklar başvuru tarihiyle başlamakta; ancak, başvurunun yayını itibariyle hüküm ifade etmektedir. Yani, yasal yaptırımlar, ancak, bu tarihten sonra uygulanabilmektedir.

Tasarımdan doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, mahkemeden özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir :

  • Fiilin tecavüz olup olmadığının tespitini,
  • Tasarımdan doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi talebi,
  • Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi,
  • Tasarımdan doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara el konulması talebi,
  • Mümkün olduğu takdirde el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, tasarım belgesi sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.),
  • Tasarımdan doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması; özellikle, el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya tasarımdan doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi,
  • Tasarımdan doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.

Tescil edilen tasarımlarda, markalarda ve patentlerde olduğu gibi, kullanma zorunluluğu yoktur. Ancak, 5'er yıllık koruma sürelerinin takip edimesi ve yenilemelerinin zamanında yapılması olası hak kayılarına uğramalarını önleyecektir.

Bilge Patent Ltd. olarak biz, müşterilerimizin bu tür problemlerle karşı karşıya kalmamaları için gerekli takibi yapmakta ve belirli süre opsiyonlarıyla kendilerini bilgilendimekteyiz.
ENDÜSTRİYEL TASARIM
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
      Genel Bilgiler
      Neden Tasarım Tescili ?!
      Tescil Süreci
      Tescilden Sonra
      Yurt Dışı Tescil
      Diğer Tasarım Hizmetlerimiz
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları
   

KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr