Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası
ENDÜSTRİYEL TASARIM
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
      Genel Bilgiler
      Neden Tasarım Tescili ?!
      Tescil Süreci
      Tescilden Sonra
      Yurt Dışı Tescil
      Diğer Tasarım Hizmetlerimiz
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları
   

KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   GENEL BİLGİLER

En basit tanımıyla; işletmelerin, ürünleri üzerinde uyguladıkları ve görsel olarak algılanabilen unsurlar, endüstriyel tasarım olarak adlandırılmaktadır.

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Karaname'deki şekliyle akademik olarak tanımlamak gerekirse;
  • Tasarım; bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya  özelliklerinin oluşturduğu bütünü,
  • Ürün ise; bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri ifade eder.
Buradan hareketle diyebiliriz ki; ürün ve bu ürün üzerinde meydana getirilen, insan duyularıyla algılanabilen tasarım, "endüstriyel tasarım"ın esaslı unsurlarıdır.  

Herhangi bir Endüstriyel Tasarımın tescil edilebilmesinin iki ana koşulu bulunmaktadır:

  1. Yenilik (Herhangi bir tasarımın yalnızca, tescil edileceği ülkede yeni olması yeterli değildir. Endüstriyel Tasarımlarda, hukuksal etkinin ulusallığına karşın, belgelenebilme etkisinin uluslar arası olması dikkate alınması gereken önemli bir ayrıntıdır. Ancak; tasarımın kamuya sunulduğu tarihten itibaren 12 (on iki) ay içinde tescil için başvurusunun yapılması halinde yeni olduğu kabul edilir. 12 (on iki) aydan sora yapılacak başvurular ise yenilik özelliğinikaybedecektir.)
  2. Ayırt Edici Nitelik (Bilgilenmiş  kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır. Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.).

İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr