Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası
PATENT ve FAYDALI MODEL

TESCİLDEN SONRA !..

Patent ve Faydalı Model tescili, buluşu korumanın ilk ve en öncelikli ayağıdır. Ancak, yalnızca koruma başvurusunu yapıp tescil belgesi almak yeterli değildir. Patentten ve Faydalı Modelden doğan haklar, başvuru sahibi için, üçüncü kişilere karşı, ancak başvurunun yayını tarihi itibariyle hüküm ifade eder. 

Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır :

  • Patent eya Faydalı Model konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması,
  • Patent konusu olan bir usulün kullanılması,
  • Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi.
  • Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

Patentten ve/veya Faydalı Modelden doğan hakkı tecavüze uğrayan Patent ve/veya Faydalı Model sahibi, mahkemeden, özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir :

  • Patentten veya Faydalı Modelden doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması talebi,
  • Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi,
  • Patentten veya Faydalı Modelden doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların  üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulması talebi,
  • Mümkün olduğu takdirde, el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi,
  • Patentten veya Faydalı Modelden doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten veya faydalı modelden doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi,
  • Patentten veya faydalı modelden doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.

Ayrıca, yukarıda belirtilenlere ek olarak; belgeye bağlanan herhangi bir patentin/faydalı modelin, patentin verildiğine ilişkin ilanın yayımı tarihinden itibaren 3(üç) yıl içinde kullanılması zorunluluğu vardır.

Patent ve faydalı model belgelerinin koruma süresi içinde her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde koruma geçersiz hale gelmektedir.

İşletmelerin yoğun çalışma temposu içinde bu tür takip işlemlerini atlamaları söz konusu olabilmektedir. Küçücük bir ihmal nedeniyle, almak için çok büyük emek ve maliyet yüklendikleri haklarını kaybedebilmekteler. Bilge Patent Ltd. olarak biz, müşterilerimizin bu tür problemlerle karşı karşıya kalmamaları için gerekli takibi yapmakta ve belirli süre opsiyonlarıyla kendilerini bilgilendimekteyiz.
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
      Genel Bilgiler
      Neden Patent/F.M. Tes. ?!
      Tescil Süreci
      Tescilden Sonra
      Yurt Dışı Tescil
      Diğer Patent Hizmetlerimiz
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları
   

KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr