Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası
PATENT ve FAYDALI MODEL

PATENT & FAYDALI MODEL TESCİL SÜRECİ

Patent tescili için öncelikle, başvuru için gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak hazırlanması ve Türk Patent Enstitüsü'ne verilmesi gerekmektedir. Türkiye'de patentlerin tescilini ve korunmasını düzenleyen 551 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ve ilgili uygulama yönetmeliğine göre,  Patent ve Faydalı Model başvuruları için gerekli bilgi ve belgeler aynıdır. Gerekli bilgi ve belgelerin gerektiği şekilde eksiksiz olarak hazırlanması, zaman içinde meydana gelebilecek hak ve zaman kayıplarını ortadan kaldıracaktır. Bu konuda, Bilge Patent Ltd. olarak uzman ve deneyimli kadromuzla, her türlü talebinizi titizlikle değerlendirilerek, işletmeniz için mümkün olan en iyi faydayı sağlayacak şekilde çalışmaktayız.

Buluşların, patent veya faydalı model belgesiyle korunabilmesi için, başvuru yapmadan önce, dünyanın herhagi bir yerinde yazılı olarak veya başka bir yolla açıklanmamış ya da kullanılmamış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, buluşların piyasaya sunulmadan önce tescil ettirilmeleri, hem buluşların başkaları tarafından taklit edilmelerinden kaynaklanan kayıpları önleyecektir, hem de buluşun yenilik özelliğinin yitirilmesinin önüne geçecektir.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler kısaca şunlardır :

  • Dilekçe; başvuru ve buluş sahibi ile başvuruya ilişkin diğer bilgileri içerir.
  • Tarifname; buluşun, tüm ayrıntılarıyla, hiçbir şey gizlenmeden anlatıldığı bölümdür. Başvuru için gerekli olan belgelerin en önemlilerinden biri olup, buluşunuzun en kapsamlı şekilde korunması için eksiksiz olarak hazırlanması gerekir. Tarifnamede, buluşun ilgili olduğu teknik saha ve tekniğin bilinen durumu, çözümünü amaçladığı problemler, teknik resimlere ait açıklamalar ve buluşun sanayiye uygulama biçimi ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.
  • İstem/İstemler; buluşun yeni olan ve korunması istenen özelliklerinin ayrıntılarıyla açıklandığı bölümdür. Buluşun koruma kapsamı bu bölümde belirtilir.
  • Özet; buluş üzerindeki yenilikler hakkında teknik bilgi veren kısa bir metindir.
  • Resimler; buluşu anlatan her türlü çizimleri, akış şemalarını vb. kapsamaktadır. Ölçüsüz olarak A4 boyutunda hazırlanmalıdır.

Başvuruyu müteakip işleyiş süreci ise kısaca aşağıdaki gibidir :

  • Şekli İnceleme Aşaması; yapılan başvurunun şekli olarak incelendiği aşamadır. Bu aşamada, başvuru için gerekli belge ve bilgilerin eksiksiz olarak verilip verilmediği, verilen belge ve bilgilerin olması gerektiği gibi hazırlanıp hazırlanmadığı vb. durumlar incelenir.
  • Araştırma Raporunun Düzenlenmesi Aşaması; Şekli incelenin olumlu sonuçlanmasının ardından, başvuru tarihinden veya rüçhan talebinde bulunulmuşsa, rüçhan tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma raporu talep edilir. Araştırma, buluşun patentlenebilirlik koşulları bakımından görüş bildiren uluslar arası kuruluşlar veya Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanır. Faydalı Modeller için araştırma zorunluluğu olmayıp, başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak düzenlenebilir.
  • Yayın Aşaması; Patentler başvuru tarihinden(varsa rüçhan tarihinden) itibaren 18 (on sekiz) ay sonra Resmi Patent Bülteninde ilan edilir. İlan süresi 6 (altı) aydır ve üçüncü kişilerin itirazlarına açıktır. Faydalı Modeller de istenildiği takdirde 18(on sekiz) aylık süre beklenmeksizin, şekli incelemenin ardından erken yayın talebinde bulunulabilir. Ayrıca, Faydalı Modeller için ilan süresi 3(üç) aydır.
  • İnceleme Raporu ve İnceleme Aşaması; Başvuru sahibi, araştırma raporunun kendisine tebliği tarihinden itibaren 3(üç) ay içinde sistem tercihi (incelemeli/incelemesiz) yapar. Araştırma raporunun yayımı tarihinden itibaren 6(altı) içinde de inceleme talebinde bulunur. Rapor, patentlenebilirlik kriterleri açısından değerlendirme yapıp sonucu bildiren uluslar arası araştırma kuruluşlarınca veya Türk Patent Enstitüsü'nce hazırlanır.
  • Tescil Aşaması; İncelemesiz patentlerde araştırma raporunun olumlu olması halinde başvuru sahibinin isteği üzerine tescile karar verilir. İncelemeli patentlerde, inceleme raporunun olumlu çıkması halinde tescile karar verilir. Faydalı Model başvurularında ise, başvurunun ilanından sonra tescil kararı verilerek belgeye bağlanır.

İncelemeli patentlerin belgeye bağlanması yaklaşık olarak 3(üç) ila 4(dört) yıl, incelemsiz patentlerin belgeye bağlanması 2(iki) ila 3(üç) yıl sürmektedir. Faydalı modellerde ise bu süre erken yayın talebine bağlı olarak değişmektedir. Erken yayın talebinde bulunulduğu takdirde yaklaşık 1(bir) yılda belgeye bağlanabilmektedir.

Türkiye'de, incelemeli patent sisteminde 20 yıl, incelemesiz patent sisteminde 7 yıl koruma sağlanmaktayken,  faydalı modeller için 10 yıllık bir koruma sağanmaktadır. Patentler ve Faydalı Modeller koruma süresinin dolmasının ardından yenilememektedir.
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
      Genel Bilgiler
      Neden Patent/F.M. Tes. ?!
      Tescil Süreci
      Tescilden Sonra
      Yurt Dışı Tescil
      Diğer Patent Hizmetlerimiz
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları
   

KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr