Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası
PATENT ve FAYDALI MODEL
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
      Genel Bilgiler
      Neden Patent/F.M. Tes. ?!
      Tescil Süreci
      Tescilden Sonra
      Yurt Dışı Tescil
      Diğer Patent Hizmetlerimiz
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları
   

KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   GENEL BİLGİLER

Patent & Faydalı Model (F.M.); buluş sahiplerine, yaptıkları buluşun üretilmesi, satılması veya diğer hukuksal faydalar için, belirli bir süre ile sınırlı olmak kaydıyla verilen tekel hakkını ifade eden belgedir.

Buluş ise, tarım da dahil olmak üzere, sanayinin herhangi bir alanındaki teknik problem için üretilen çözümdür. Ülkemizde, sanayicimizin yeterince bilgilendirilememesi nedeniyle, ortaya çıkan pek çok buluş koruma kapsamı dışında kalmaktadır. Bilgi sahibi olmayan üretici, çalışma alanında karşılaştığı teknik problemler için zaman zaman çeşitli çözümler geliştirmekte; ancak, bunun bir buluş olduğunun ve korunmasının kendisine fayda sağlayacağının farkına varamamaktadır. Halbuki, küçücük teknik çözümler bile patentlenerek korunabilmektedir.

Patent sistemi yüz yıllardır sürekli üzerinde tartışılan ve geliştirilen bir sistemdir. Çok uzun zamandır uygulanan ve gündemi işgal eden bir konu olmasına karşın, sanayi devrimiyle hızlı bir gelişme göstermiş, en önemli rekabet unsurlarından biri olmuştur. Günümüzde sanayinin soyut itici gücü patent, tüm üreticiler için kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır.  

Patent belgesi belirli bir süre için verilmektedir. Buluşların patentlenerek, buluş sahibine tekel hakkı sağlaması, sanayinin gelişmesine katkıda bulunan buluş sahiplerini ödüllendirmeyi ve aynı zamanda özendirmeyi amaçlamaktadır.

Buluşlar için patent verilebilmesinin üç ana koşulu bulunmaktadır:

  1. Dünya üzerinde yeni olması (Herhangi bir buluşun yalnızca, tescil edileceği(patentleneceği) ülkede yeni olması yeterli değildir. Patentlerde, hukuksal etkinin ulusallığına karşın, belgelenebilme etkisinin uluslar arası olması dikkate alınması gereken önemli bir ayrıntıdır.)
  2. Buluş basamağına sahip olması/Tekniğin bilinen durumunun aşılması (Tekniğin, ilgili olduğu alanda uzman bir kişi tarafından, bilinen durumundan kolayca çıkartılamaması; yani, kolaylıkla anlaşılıp uygulanamaması gereklidir.),
  3. Sanayiye ve tarıma uygulanabilmesi (Buluşun, tamamıyla kuramsal olmaktan öte pratiğe dökülebilir olması gerekir.).

Fadalı Model için yapılan bir başvurunun belgeye bağlanabilmesi için de; patent için aranan birinci ve üçüncü koşulların bulunması yeterli olup, "buluş basamağı" şartı aranmamaktadır. Yani, varolan mevcut buluşlar üzerinde meydana getirilen geliştirmeler faydalı model belgesiyle korunabilmektedir.
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr