Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası
HUKUK

MARKALARDA HUKUK

Markaların korunması için en önemli ve birinci aşama markanızın tescil ettirilmesidir. Ancak, markaların sağladığı hukuksal haklar, marka tescilinin yayını tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir. Marka tescili, marka sahibine, aynı veya benzer markalara karşı tekel hakkı sağlamaktadır. Tescilli markalar, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde korunmaktadır. Ayrıca, diğer kanunlarla sağlanan hakları da saklıdır. Marka sahipleri, markaları tescil edildikten sonra, yasanın ön gördüğü tüm hukuksal ve cezai taleplerde bulunabilirler.

Aşağıda belirtilen hallerde, marka sahibinin izni alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır :

 1. Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile  aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
 2. Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması,
 3. Tescilli  marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren  mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal  veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla  tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.

Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmüne göre, yasaklanabilir :

 1. İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması,
 2. İşareti taşıyan malın  piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması,
 3. İşareti taşıyan malın ithali veya ihracı,
 4. İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması.


Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir :

 • Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
 • Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
 • Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi,
 • El konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması; (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı  tarafa ödemesi gerekir.)
 • Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
 • Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
      Genel Bilgiler
      Markalarda Hukuk
      Patentlerde Hukuk
      Tasarımlarda Hukuk
      Coğrafi İşaretlerde Hukuk
      Entegre Devre T. Hukuk
      Hukuk Davaları
      Ceza Davaları
    Örnek Yargı Kararları

   
KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr