Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası

TESCİLDEN SONRA !...

Markaların korunması için en önemli ve birinci aşama markanızın tescil ettirilmesidir. Ancak, markaların sağladığı hukuksal haklar, marka tescilinin yayını tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir. Marka tescili, marka sahibine, aynı veya benzer markalara karşı tekel hakkı sağlamaktadır. Marka sahipleri, markaları tescil edildikten sonra, yasanın ön gördüğü tüm hukuksal ve cezai taleplerde bulunabilirler.

Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

  • Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
  • Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
  • Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi,
  • El konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması; (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı  tarafa ödemesi gerekir.)
  • Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi,
  • Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.

Markalar, tescil edilmeleri halinde, başvuru tarihinden geçerli olmak üzere 10(on) yıl için korunurlar. Bu süre, her 10(on) yılda bir yenileme yapmak aydıyla sonsuza kadar uzatıabilmektedir. Ancak, burada unutulmaması gereken nokta; markaların 10(on)'ar yıllık koruma dönemleri içinde, herhangi bir zorunlu(haklı) sebep olmaksızın kullanımına 5(beş) yıl ya da daha uzun süre ara verilmemesidir.

Markla sahibi, markasının tanıtımı ve benzeri çalışmalar için çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Mevcut koruma süresi içinde, iyi veya kötü niyetli pek çok işletme tarafından bilerek veya bilmeyerek taklit edilmesiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bunu önlemek için de, Enstitü tarafından her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteninin özenle takip edilmesi gerekmektedir. İşletmeler için, her ay yayınlanan ve ortalama 6,000 (altı bin) dolayında marka tescil başvurusunun yayınlandığı bu bülteni takip etmek oldukça güçtür. Talep edilmesi halinde, markalarınızın takip edilerek her ay periyodik olarak raporlamasının yapılması hizmeti "Bilge Patent Ltd." tarafından büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

MARKA
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
      Genel Bilgiler
      Neden Marka Tescili ?!
      Tescil Süreci
      Tescilden Sonra
      Tanınmış Marka Kavramı     
      Yurt Dışı Tescil
      Diğer Marka Hizmetlerimiz
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.
   

HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları


KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr