Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası

MARKA TESCİL SÜRECİ

Tescil işleminin ilk; hatta, belki de en önemli aşaması, "ön araştırma"dır. Ön araştırmayı, "Bilge Patent Ltd."nin veri tabanını kullanarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Araştırma sonucu size, tescil ettirmek istediğiniz markanın aynısı veya benzerleri için daha önce başvuru yapılıp yapılmadığı konusunda bir fikir vermektedir. Böylece, araştırma sonucuna bağlı olarak yapılacak bir değerlendirme sonucu, daha sonra karşılaşabileceğiniz zaman ve hak kayıpları daha başvuru yapmadan önlenebilecektir. 

Araştırma sonucu değerlendirmenin olumlu olması halinde, tescil işlemleri için Türk Patent Enstitüsü'ne "başvuru" yapılabilir. Markanız tescil başvurusunu yaptığınız tarih itibariyle korunmaya başlamaktadır. Fakat, tescil işlemleri ortalama 12(on iki) ayda tamamlanmaktadır: Başvuruyu müteakip, ilk 5(beş) ila 7(yedi) ay Türk Patent Enstitüsü tarafından şekli şartlar ve tescil edilebilirlik kriterleri(556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 7-8) bakımından incelenir. Bu aşamada, Enstitü markayı kabul edebilir ya da tamamen veya kısmen reddedebilir. Başvurunun kabul edilmesi veya kısmen reddedilmesi durumunda, üçüncü kişilerin görüşlerine sunulmak üzere 3 (üç) aylık bir "ilan" söz konusudur. Herhangi bir itraz gelmediği takdirde Enstitü bu durumu vekile veya başvuru sahibine bildirir. Bu bildirimden sonra, Enstitü tarafından talep edilen noksanlıkların tamamlanmasının ardından ortalama 2 (iki) ayda "tescil belgesi düzenlenerek" vekile ya da başvuru sahibine gönderilir.

Tescil için gerekli belgeler şunlardır:

  • Marka örneği,
  • Mal/Hizmet Listesi (Markanın kullanılacağı malların/hizmetlerin tespit edilmesi ve bunların belirtilmesi gerekir.)
  • Vekaletname. (Noter tasdiği gerekmemektedir.)

Markalar, tescil edilmeleri halinde, başvuru tarihinden geçerli olmak üzere 10(on) yıl için korunurlar. Bu süre, her 10(on) yılda bir yenileme yapmak aydıyla sonsuza kadar uzatıabilmektedir. Ancak, burada unutulmaması gereken nokta; markaların 10(on)'ar yıllık koruma dönemleri içinde, herhangi bir zorunlu(haklı) sebep olmaksızın kullanımına 5(beş) yıl ya da daha uzun süre ara verilmemesidir.


MARKA
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
      Genel Bilgiler
      Neden Marka Tescili ?!
      Tescil Süreci
      Tescilden Sonra
      Tanınmış Marka Kavramı     
      Yurt Dışı Tescil
      Diğer Marka Hizmetlerimiz
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.
   

HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları


KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr