Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası
DESTEKLER / TEŞVİKLER
İRGBPMTEİBHMREİYTNB

KOSGEB DESTEĞİ - Markaya Yönlendirme Desteği

Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı :

İşletmelerin kendi markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi ve yurtdışında markaya yönlendirilmeleri için gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin giderlere destek verilmesidir.

Bu Destekten Beklenen Yararlar :

Markaya Yönlendirme Desteğinin verilmesi ile İşletmelerin kendi markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi sağlanmış olacaktır.

Bu Destekten Yararlanabilecek Kişiler/Kuruluşlar :

KOBİ tanımı kapsamında yer alan ve imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilir. Belge alma şartı vardır.

KOBİ Nedir ?

İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sınıflandırmasına göre Kısım D İmalat Sanayi veya Bilgisayar Yazılımı üretimi kapsamında faaliyette bulunan ekonomik birimleri ifade eder.

İşletmeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar :
  • Mikro İşletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 1 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler.
  • Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 5 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
  • Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Destek Miktarları ve Şekilleri :

Destek oranı %50 olmak üzere, destek unsurları ve üst limitleri şu şekildedir:
  • Yurtdışı Marka Tescil Belgesi için ilgili kuruma yapılan ödemeler,
  • Yurtdışındaki üretim işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme giderleri,
  • Uluslararası Havayollarına ait periyodik dergilere reklam verme giderleri,
  • Yurtiçi ve yurtdışındaki hava limanlarındaki billboardların kira bedeli giderleri
için verilecek desteğin toplamı 20.000 (yirmi bin) YTL'dir. Her bir destek unsuru için verilecek desteğin üst limiti 10.000 (on bin) YTL' yi geçmeyecektir.

Başvuru :

Başvurular, KOSGEB Uygulama Birimlerine yapılır.


Daha fazla bilgi ve danışmanlık için; BİLGE PATENT LTD. / +90 212 554 74 74

            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
DESTEKLER/TEŞVİKLER

YURT İÇİ KAYNAKLILAR

   Tübitak Destekleri
   Kosgeb Destekleri
      Sınai Mülk. Hakları Desteği
      Markaya Yönlendirme Dest.
   Tübitak>Kosgeb Kıyaslama
  


Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr