Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası
HUKUK

GENEL BİLGİLER

Sınai hakların korunması işlemi birkaç ayaklı bir bütündür ve tescil bunların ilkidir. Sonraki adımların tutarlı ve problemsiz yürütülmesi için, ilk aşamada(tescil aşamasında), alanında uzman vekiller ile çalışmak oldukça önemlidir.

Yukarıda da belirttğimiz üzere, koruma işlemi birkaç ayaktan(bölümden) oluşmaktadır ve dolayısıyla, korumanın süreklilik sağlaması için yalnızca tescil ettirilmesi yetmemektedir. Aksi takdirde tescil, yalnızca kağıt üzerinde sahip olunan bir hak olarak kalmaktadır. Toplumdaki en büyük yanılgılardan biri, tescille tüm korumanın sağlandığı ve tescilden sonra her şeyin devlet organları ya da yetkili bir otorite tarafından doğrudan yapılacağı yönündedir. Halbuki; böyle bir uygulama bulunmamaktadır ve sahip olunan hakların sağladığı korumanın ilgili otoriteler(mahkemeler ve/veya diğer yargı organları) tarafından icra edilmesi, hak sahibinin bu konudaki talebine(şikayet, dava vb. gibi) bağlıdır. Yani, elde edilmiş olan hakların korunması için gerekli hukuksal uygulamalara da başvurulması tescilden sonraki en önemli aşamadır. Bunun ihmal edilmesi çoğu zaman, büyük maddi ve/veya manevi zararlar yaratan hak ihlallerine neden olmaktadır.

Bilge Patent Ltd. olarak müşterilerimize bu aşamada önerimiz; hak kayıplarının önlenmesini sağlamak için konunun uzmanı olan kuruşlarla çalışmalarıdır. Diğer bir deyişle, zaten bire bir uygulamanın içinde olan, hukuksal varlığının yanında aynı zamanda vekil olarak çalışan firmaları tercih etmeleridir. Çünkü; bu alanda vekillik ve avukatlık birbirini tamamlayan iki ayrı iş koludur. Avukatlığın teorik deneyimi ile vekilliğin uygulamadaki pratiğinin birlikte kullanılması daha etkin sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Bu anlamda, Bilge Patent Ltd. olarak amacımız; hak sahiplerinin haklarının en etkin şekilde korunduğunu bilerek, bu tür problemlerle zaman kaybetmeden, yüksek güven hissi içinde asıl uğraşları olan işleriyle meşgul olmalarını sağlamaktır.

Müşterilerimiz için hukuksal olarak verdiğimiz hizmetleri ise özetle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz :

  • İhtar, mal toplama, hukuk davaları ve/veya bunlara bağlı ceza davaları,
  • Sınai haklar ile ilgili olarak Enstitü kararlarına veya bülten yayınlarına itiraz edilmesi,
  • Ulusal ve/veya uluslar arası anlaşmalara aracılık yapılması, lisans sözleşmelerinin hazırlanması.

İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
      Genel Bilgiler
      Markalarda Hukuk
      Patentlerde Hukuk
      Tasarımlarda Hukuk
      Coğrafi İşaretlerde Hukuk
      Entegre Devre T. Hukuk
      Hukuk Davaları
      Ceza Davaları
    Örnek Yargı Kararları

   
KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr