Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası

GARANTİ BELGESİ / Genel Bilgiler

Garanti Belgesi, imalatçı veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle ücretsiz olarak tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

İmalatçı veya ithalatçılar, ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Sanayi Bakanlığı'nca onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.


Garanti ve Tamir Süresi

Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.

Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.

Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.


Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

 1. İmalatçı ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 2. Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
 3. Fatura tarih ve sayısı,
 4. Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
 5. Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
 6. Garanti süresi,
 7. Azami tamir süresi,
 8. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,
 9. Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,
 10. Kullanım hataları,
 11. Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,
 12. Bakanlık izin tarihi ve sayısı.


Bilge Patent Ltd. olarak; müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, garanti belgesi ve gerekli olması durumunda, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınması sürecindeki tüm işlemleri özenle yürütmekte ve mümkün olan en kısa sürede kendlerine teslim etmekteyiz. Garanti Belgesi başvusu gereklilikleri için lütfen tıklayınz!
DİĞER HİZMETLERİMİZ
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları
   

KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
      Genel Bilgiler
      Başvuru İçin Gerekenler   


Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr