Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası

TESCİLDEN SONRA !...

Entegre Devre Topografyalarında da, tescil korumanın ilk ve en önemli aşaması olmakla birlikte, tek başına yeterli değildir. Korumanın etkinliği için, hak sahibinin, tescilden doğan halarını kullanmak konusunda da gerekli işlemleri yapması önem taşımaktadır. Entegre Devre Topografyalarında hak sahipliğinden doğan haklar başvuru tarihiyle başlamakta; ancak, başvurunun yayını itibariyle hüküm ifade etmektedir. Yani, yasal yaptırımlar, ancak, bu tarihten sonra uygulanabilmektedir. Ancak, hakka tecavüz fiilini işleyen, başvurudan ve/veya kapsamından haberdar edilmişse, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaksızın hukuki haklar kullanılabilmektedir.

Entegre Devre Topografyası tescilinden doğan hakları tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden özellikle aşağıdaki taleplerde bulunabilir :

  • Fiilin tecavüz olup olmadığının tespitini,
  • Entegre Devre Topografyası tescilinden doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi talebi,
  • Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi,
  • Entegre Devre Topografyası tescilinden doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara el konulması talebi,
  • Mümkün olduğu takdirde el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, tasarım belgesi sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.),
  • Entegre Devre Topografyası tescilinden doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması; özellikle, el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya Entegre Devre Topografyası tescilinden doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhası talebi,
  • Entegre Devre Topografyası tescilinden doğan haklara tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.

Entegre Devre Topografyalarında yenileme söz konusu değildir. Koruma süresinin dolmasından sonra kamuya mal olmaktadır.
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.
      Genel Bilgiler
      Neden Ent.Dev.Top.Tescili
      Tescil Süreci
      Tescilden Sonra


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları
   

KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr