Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası

ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYASI TESCİL SÜRECİ

5147 Sayılı Kanun ve ilgili uygulama yönetmeliği çerçevesinde bir entegre devre topografyasının tescil dilebilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin belirlenen koşullara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bilge Patent Ltd. tarafından, müşterilerinin entegre devre topografyalarının korunmasını en üst düzeyde sağlayabilmek için, talep edilen bilgi ve belgeler özenle hazırlanmakta ve tescil işlemleri sonuçlanıncaya kadar titizlikle takip edilmektedir.

Orijinallik niteliğine haiz Entegre Devre Topografyalarının tescil edilerek korunabilmesi için; hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde ya da piyasaya sürülmeden önce, tescil başvurularının yapılması gerekmektedir. Bu koşullarda yapılacak tescil işlemi, hem entegre devre topografyalarının başkaları tarafından taklit edilmelerinden kaynaklanan kayıpları önleyecektir, hem de entegre devre topografyalarının orijiallik niteliklerinin yitirilmesinin önüne geçecektir.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler kısaca şunlardır :

  • Başvuru Dilekçesi; başvuru sahibi veya vekili hakkındaki bilgiler ile diğer başvuru bilgilerini içeren belgedir.
  • Çizim; entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri içeren ve yayın yoluyla çoğaltmaya elverişli, entegre devre topografyasının kopya veya net çizimleridir. Çizimler A4 normunda sunulmalıdır. Büyük ölçekli çizimler, planlar veya fotoğraflar A4 normuna gelecek şekilde katlanmalıdır. Bu mümkün değilse çizimler rulo haline getirilmelidir, ancak bu ruloların ebatları 1,5 metreden uzun ve 15 santimetreden kaim olamaz.
  • Özet; topografyanın veya topografyayı içeren ürünlerin satışında kullanılan isimlerine, entegre devre topografyasının diğer topografyalardan veya topografyayı içeren ürünlerden farklı özelliklerine yer verilir.

Belirtilen gerekliliklere uygun olarak yapılan başvurunun ardından tescil süreci aşağıdaki gibi işleyecektir :

  • Şekli İnceleme Aşaması; yapılan başvurunun şekli olarak incelendiği aşamadır. Bu aşamada, başvuru için gerekli belge ve bilgilerin eksiksiz olarak verilip verilmediği, verilen belge ve bilgilerin olması gerektiği gibi hazırlanıp hazırlanmadığı vb. durumlar incelenir.
  • Başvurunun Tescil Edilerek Yayınlanması ve Belgelendirilmesi Aşaması; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğruluğu, başvuru yapanın başvuru yapma hakkına sahip olup olmadığı, entegre devre topografyasının orijinal olup olmadığı hususları incelenmeksizin Enstitü tarafından Sicile kaydedilir. Sicile kaydı yapılmış entegre devre topografyası Bültende yayımlanır ve Enstitüce düzenlenen tescil belgesi başvuru sahibine veya vekiline gönderilir.

Belgeye bağlanan entegre devre topografyaları için koruma süresi 10(on) yıldır. Bu süre; piyasaya sürülmesinin söz konusu olduğu durumlarda, piyasaya sürüldüğü tarihte, piyasaya sürülmesinin söz konusu olmadığı durumlarda başvuru tarihinde başlamaktadır. 10. (onuncu) takvim yılının sonunda koruma süresi de bitmektedir.

İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
    Entegre Devre Topoğrafy.
      Genel Bilgiler
      Neden Ent.Dev.Top.Tescili
      Tescil Süreci
      Tescilden Sonra


HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları
   

KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr