Ana Sayfa         e-ileti        Site Haritası

COĞRAFİ İŞARETLER TESCİL SÜRECİ

Coğrafi işaretlerin tescil edilerek korunabilmeleri için, eksiksiz olarak hazırlanacak bir dosya ile, tek yetkili kurum olan Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvuru yapılması zorunludur. Ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri ile konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahiptirler. Coğrafi işaret özelliği göstermeyen adlar ve işaretler, ürünlerin adları, bitki türleri, hayvan soyları veya benzeri adlar, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler coğrafi işaret olarak tescil edilemezler.

Tescil başvurusu için aşağıdaki bilgilerin / belgelerin başvuru formunda bulunması ya da başuru formuna eklenmesi gerekmektedir:

  • Menşe ad veya mahreç işarete ait 8 cm x 8 cm ebatında örnek (Üretim alanının sadece bir “işaret” ile tanımlanması halinde bu işarete ait örnekler verilecektir. Aksi takdirde örnek hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.),
  • Başvuru ücreti ödendi belgesi aslı,
  • Ürünün tanımı (fiziksel, kimyasal ve benzeri ayırt edici özellikleri),
  • Ürünün üretim tekniği,
  • Ürünün menşe adı ya da mahreç işareti tanımının hangisine uyduğunu gösterir bilgi ve belgeler,
  • Üretim alanının sınırlarını açıkça tanımlayan bilgi, belge ve gerekiyorsa harita,
  • Coğrafi işaretin kullanım biçimi (Markalama, etiketleme veya işaretleme usullerinden uygun olanı seçilecektir.),
  • Denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgiler.

Başvuru dosyasının, TPE'ye sunulmasının ardınan, dosya incelenmekte ve herhangi bir eksiklik saptanması durumunda, gerekli eksikliğin giderilmesi için, başvuru sahibine süre tanınmaktadır. Eksikliklerin giderilmesinin ardından başvuru, Resmi Gazete ile yurt çapında dağıtım olan en büyük tirajlı günlük gazetelerin ikisinde ve bir yerel gazetede yayımlanır. Yayın süresi 6 (altı) aydır. Bu süre (6 ay) zarfında üçüncü kişi ve kuruluşlardan herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda başvurunun tesciline karar verilmektedir. Tescilin Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte tescil kesinlik kazanmaktadır.

Coğrafi işaretlerin anonim niteliği haiz olması sebebiyle, yalnızca tescil ettiren kişilerin değil, sicilde belirtilen özelliklere bağlı kalarak üretim yapan diğer üreticilerin de söz konusu coğrafi işareti kullanım hakkı bulunmaktadır.

Tescil edilen coğrafi işaretler için bir süre sınırlaması ya da yenileme yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.   
İRGBPMTEİBHMREİYTNB
            ON-LINE BİLGE

* ONLINE MARKA
* ONLINE PATENT / F. MODEL
* ONLINE TASARIM

- Yeni başvurularınız için ARAŞTIRMA
- Eski başvurularınız için DOSYA TAKİBİ

işlemlerini   "BURADAN" yapabilirsiniz !...
COĞRAFİ İŞARETLER
    HİZMETLERİMİZ

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

    Marka
    Patent / Faydalı Model
    Endüstriyel Tasarım
    Coğrafi İşaret
      Genel Bilgiler
      Neden C. İşaret Tescili ?!
      Tescil Süreci
      Tescilden Sonra
    Entegre Devre Topoğrafy.
   

HUKUK

    Sınai Haklarda Hukuk
    Örnek Yargı Kararları


KALİTE GELİŞTİRME

    ISO 9000
    ISO 14001
    ISO 22000 HACCP
    OHSAS 18001


DİĞER HİZMETLERİMİZ

    Barkod
    Garanti Belgesi
   


Patent tescili ve/veya marka tescili yaptırarak haklarınızı koruyabileceğiniz en doğru yerdesiniz !...
© 2007 - 2016 Bilge Patent Ltd. Bu sitenin tüm hakları Bilge Patent Ltd.'ye aittir. Bilge Patent Ltd.'nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz!
ONLAR DA BİLGE PATENTTERCİH ETTİLER                                                       Tüm Referanslarımız...
Oruç Reis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi B-15 Blok No: 51 Esenler 34295 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 554 74 74 (pbx)   Faks: +90 212 554 74 74   e-ileti: bilgi@bilgepatent.com.tr